Продажа запасных частей

Základem distribučního systému originálních náhradních dílů TATRA je síť smluvních partnerů.

Přímý prodej slouží výrobcům speciálních nástaveb anebo odběratelům v destinacích mimo působnost stálých smluvních partnerů.

Nákup náhradních dílů lze uskutečnit i přímo v areálu společnosti TATRA, a.s. V takovém případě se obraťte přímo na pracoviště Podpory přímého prodeje náhradních dílů.

Основу системы дистрибуции оригинальных запасных частей TATRA составляет сеть наших партнеров.

Прямые продажи охватывают производителей надстроек и/или покупателей, находящихся вдали от наших постоянных партнеров-поставщиков.

Запасные части также можно приобрести непосредственно в компании TATRA TRUCKS a.s. Для этого необходимо обратиться напрямую в отдел прямых продаж запасных частей.

Hачальник - продаж запасных частей:

Ing. Ondřej Dvořák
тел.: +420 556 493 492
e-mail: ondrej.dvorak@tatra.cz